Jean-François Madeuf
Discographie / Discography / Aufnahmen
J.S. Bach - Bach Collegium Japan

J.S. Bach Secular Cantatas vol. 10 (BWV 30a)

Bach Collegium Japan – Masaaki Suzuki

Bis 2018

J.S. Bach Secular Cantatas vol. 9 (BWV 201 & 207)

Bach Collegium Japan – Masaaki Suzuki

Bis 2017

J.S. Bach Secular Cantatas vol. 8 (BWV 206 & 215)

Bach Collegium Japan – Masaaki Suzuki

Bis 2016

J.S. Bach Lutherian Masses I (Sanctus BWV 237)

Bach Collegium Japan – Masaaki Suzuki

Bis 2015

J.S. Bach Secular Cantatas vol. 5 (BWV 213 & 214)

Bach Collegium Japan – Masaaki Suzuki

Bis 2015

J.S. Bach Secular Cantatas vol. 4 (BWV 205 & 207)

Bach Collegium Japan – Masaaki Suzuki

Bis 2014

J.S. Bach Secular Cantata vol. 2 (BWV 208)

Bach Collegium Japan – Masaaki Suzuki

Bis 2012

J.S. Bach Sacred Cantatas vol. 55 (BWV 69 & 191)

Bach Collegium Japan – Masaaki Suzuki

Bis 2013

J.S. Bach Sacred Cantatas vol. 54 (BWV 14, 100 & 197)

Bach Collegium Japan – Masaaki Suzuki

Bis 2013

J.S. Bach Sacred Cantatas vol. 52 (BWV 29 & 120a)

Bach Collegium Japan – Masaaki Suzuki

Bis 2013

J.S. Bach Sacred Cantatas vol. 51 (BWV 195 & 120a)

Bach Collegium Japan – Masaaki Suzuki

Bis 2012

J.S. Bach Sacred Cantatas vol. 50 (BWV 145, 149 & 174)

Bach Collegium Japan – Masaaki Suzuki

Bis 2011